Kehtivad alates 01.04.2020.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad ARR.EE e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ARR.EE e-poest ostmisel internetiaadressilt arr.ee. Kauba müüja on TÜ Arranžeeringuhai (edaspidi: müüja), aadress Juhkentali tn 52-13, 10132, registrikood 14949148, e-posti aadress e-pood@arr.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel ARR.ee e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://arr.ee/tingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused kas salvestada, printida ning vajaduse korral neid taasesitada. Klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-poes esitada kas kliendina eelnevalt sisse logides või külalisena. Külalisena tellides tuleb enne tellimuse kinnitamist esitada andmed uue kasutajakonto loomiseks. Klient on kohustatud esitama enda kohta tõesed andmed.

2.2. Veebipoes ostu sooritamine on mitmeastmeline tegevus: kauba valik, kauba lisamine ostukorvi, ostukorvi kinnitamine ja tasumine ostukorvi lisatud kauba eest.

2.2.1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2.2. Klient kinnitab ostukorvi. Klient kontrollib enne kinnitamist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile ja on tõesed. Tarnitava kauba puhul valib klient müüja poolt pakutavatest valikutest tellimuse üleandmise viisi ja koha. Digitooted saab alla laadida kohe peale kauba eest tasumist.

2.2.3. Klient tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades.

2.7. Pärast kauba eest tasumist maksekeskonnas tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.3. Osturkorvis broneeritakse iga kättetoimetatav iga kaup eraldi kuni 60 minutiks.

2.4. Täiskasvanutele mõeldud kaupu müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased ning müüja võib keelduda sellise kauba üleandmisest, kui klient ei suuda oma vanust tõestada.

2.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.6. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.7. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

3. HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Sisse loginud kliendile kehtivad e-poes personaalsed soodustused ning tema ostudelt võidakse arvestada boonuspunkte või anda nende eest sooduskuponge. Soodustused ja sooduskupongid ei laiene kohaletoimetamise tasule.

3.3. Ärikliendina maksmisel eraisikute soodustused ei kehti.

3.4. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.5. Kättetoimetavatele kaupadele lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu.

3.6. Kauba eest saab tasuda e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kaupa saab tellida SmartPOSTi pakiautomaati Eestis või kliendi poolt näidatud aadressile Eestis SmartPOST kullerteenust kasutades või digitoodete puhul veebikeskonnast alla laadimiseks mistahes riigist.

4.2 Digitoodete kättesaamine

4.2.1. Digitooted väljastatakse kliendile e-poe kliendikonto lehe kaudu, milleks tuleb eelnevalt sisse logida.

4.2.2. Allalaadimise link kehtib 14 päeva või kuni 7 allalaadmise korda.

4.3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt hinnakirjale. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 100 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.3.2. Müüja edastab kauba kullerile hiljemalt 7 pangapäeva jooksul.

4.3.3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.3.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kättetoimetamisega kaasnenud müüja kulud tasaarveldatakse.

4.4. Kauba kättesaamine kulleriga

4.4.1.Valides kauba kohaletoimetamiseks SmartKULLERi, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt hinnakirjale. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 200 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.4.2. Kaup antakse üle kullerile hiljemalt seitsme pangapäeva jooksul. Kauba üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.

4.4.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5.Kauba kontroll

4.5.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.5.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.5.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

4.5.4 Digitoode kvaliteediga seonduvad pretensioonid tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja on sikuandmete vastutav töötleja. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

5.2. Kliendil on võimalus oma andmeid vajadusel ise muuta, kasutades selleks vastavat e-poe kliendikonto sektsiooni. Andmete muutmiseks tuleb eelnevalt sisse logida.

5.3.Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmisel otstarbel:

5.4. e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.5. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.6. kliendi päringutele vastamine;

5.7. õigustatud huvi;

5.8. tarbijaharjumuste uurimine;

5.9. müügistatistika koostamine;

5.10. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.11. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.12. E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.13. E-poes külalisena ostu sooritanud klientidel tuleb enne tellimuse kinnitamist esitada andmed konto automaatseks loomiseks.

5.14. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt aadressil pood@arr.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

5.15. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

5.16. E-poes on isikuandmete vastutaval töötlejal on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele teenust (kuller jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5.16.1. Maksete teostamiseks Maksekeskuse kaudu, edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5.17. Juhul, kui klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda müüjapoole e-posti teel pood@arr.ee või Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. VEEBISIRVIKU KÜPSISED

6.1. E-pood kasutab “küpsiseid” ehk andmefaile, mis veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, otstarbega pakkuda paremat teenust.

6.2. E-poes kasutatakse järgnevat tüüpi küüsiseid:

6.2.1. kasutajasessiooni küpsised, mis on võimaldadavad e-poe personaalset kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille varal saab pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, millede varal saab näidata kliendile sobilike pakkumisi;

6.2.4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, millede varal saab teavet veebiliikluse üksikasjade kohta.

6.3. Klient saab oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Osade küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele võib e-pood kasutada nn piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse sotsiaalmeedia kasutust, ent selle raames ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7. TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Tagastada ei saa tooteid, mis

  • on valminud tellimustööna;
  • on kergesti riknevad;
  • saadetud audio- või videosalvestis või tarkvara tooteid;
  • digitaalset sisu, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal (näiteks e-raamatud, muusikafailid, dokumendid jne).

Digitoodete puhul ei ole võimalik lepingust taganeda.

7.2. Muude kaupade puhul on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 9).

7.3. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga müüjale. Taganemisavalduse vormi leiab klient oma konto lehelt, milleks peab eelnevalt sisse logima.

7.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

7.4. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

7.5. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid hügieenitooted, toidukaubad, joogid, tekid ja padjad) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

7.6. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8. KAUBA VAHETAMINE

8.1. E-poest ostetud kaupa ei saa ümber vahetada teise kauba vastu.

9. PRETENSIOONID JA VASTUTUS

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest digitoodete puhul 14 päeva ja muude kaupade puhul 1 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest.

9.2 Kliendile saadetavate kaupade puhul eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 1 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Käesolev punkt ei laiene digitoodetele.

9.3. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile pood@arr.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

9.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.